KETTAROT.COM

ทริปเที่ยวสิงคโปร์ 3 สิงหาคม 2015

IMG_0305 (Small)
IMG_0307 (Small) IMG_0308 (Small) IMG_0309 (Small) IMG_0310 (Small) IMG_0313 (Small)
IMG_0333 (Small) IMG_0336 (Small) IMG_0345 (Small) IMG_0355 (Small) IMG_0358 (Small) IMG_0364 (Small) IMG_0370 (Small) IMG_0384 (Small)   Merlion รูปปั้นเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของสิงคโปร์

IMG_0392 (Small) IMG_0400 (Small) IMG_0404 (Small) IMG_0409 (Small) IMG_0411 (Small) IMG_0415 (Small) IMG_0447 (Small) IMG_0456 (Small) IMG_0465 (Small) IMG_0483 (Small)

อ่านหน้านี้แล้วคุณคิด เห็น หรือรู้สึกยังไงครับ ?