KETTAROT

ผลงานด้านโหราศาสตร์ที่ผ่านมา

kettarot

 

  • นักพยากรณ์สาย 1900 กับ บริษัทสามารถ อินเตอร์แอคทีฟมีเดีย
  • นักพยากรณ์อิสระ
  • นักพยากรณ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • เขียนคอลัมน์ดวงให้กับวารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม (PM-TECH)