KETTAROT

ประวัติ

ประวัติการศึกษาทางด้านโหราศาสตร์

IMG_0767
  ศาสตร์ที่ศึกษา จาก สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 •  ไพ่ยิปซี ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ เกตุ โชติพิทักษ์กุล
 •  ทักษามหายุค ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ สุพัฒน์ โลสูงเนิน
 •  คัมภีร์มหาสัตเลข ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ ศิวนาถ ฤชุพันธุ์
 •  เส้นสายลายเซ็น ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ ชลันทรี จันทร์คล้าย
 •  ตุ๊กตาไขนาม ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ วาทิต สิรปวเรศ
 •  โหงวเฮ้ง ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ วาทิต สิรปวเรศ
 •  ถอดรหัสชีวิต ลายมือ ระบบเมตริก ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ วาทิต สิรปวเรศ
 •  โหราศาสตร์ไทย ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ ชลธี โพธ์สุ
 •  อักขระขอมและเลขยันต์ ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ วาทิต สิรปวเรศ
 •  ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ มงคล มงคลประพฤติ
 • หินเดินดาว ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ ณิชารัศมิ์ สิริแสงสว่าง