KETTAROT.COM

ประวัติการศึกษา


ปี 2540-2545 ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1-4 ศึกษาที่โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
**ตั้งอยู่ที่ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

ปี 2546-2547 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
**ตั้งอยู่ที่ 171 ถนนราชญาติรักษา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

ปี 2548-2550 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.ต้น ศึกษาที่โรงเรียนถาวรานุกูล
**ตั้งอยู่ที่ 34/9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

ปี 2555-2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.ปลาย ศึกษาที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแม่กลอง
**ตั้งอยู่ที่ 47 ถนนไชยพร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

ปี 2559-2560 ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
**ตั้งอยู่ที่ 3/22 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 81 หนองแขม กรุงเทพฯ 10160