KETTAROT.COM

ประวัติการศึกษาทางด้านโหราศาสตร์


  ศาสตร์ที่ศึกษา จาก สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • ไพ่ทาโรท์ ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ เกตุ โชติพิทักษ์กุล 
 • ทักษามหายุค ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ ธนัชพงศ์ พุทธะไชยพงศ์
 • คัมภีร์มหาสัตเลข ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ ศิวนาถ ฤชุพันธุ์
 • เส้นสายลายเซ็น ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ ชลันทรี จันทร์คล้าย
 • ตุ๊กตาไขนาม ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ วาทิต สิรปวเรศ
 • โหงวเฮ้ง ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ วาทิต สิรปวเรศ
 • ถอดรหัสชีวิต ลายมือ ระบบเมตริก ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ วาทิต สิรปวเรศ
 • โหราศาสตร์ไทย ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ ชลธี โพธิ์สุทธิวัฒนมงคลเลิศ
 • อักขระขอมและเลขยันต์ ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ วาทิต สิรปวเรศ
 • ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ มงคล มงคลประพฤติ
 • หินเดินดาว ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ ณิชารัศมิ์ สิริแสงสว่าง
 • โหงวเฮ้ง ศึกษาศาสตร์จาก อาจารย์ ปทิดา ศุภกรวิวรรธน์