KETTAROT.COM

เบอร์โทรศัพท์ ส่งผลให้ชีวิต..

เบอร์โทรศัพท์ หรือ ตัวเลขต่าง ๆ สามารถส่งผลให้กับชีวิต ดังนี้ ?
เบอร์มงคล จะช่วยเพิ่มพลังให้ชีวิตพบ ความสุข ความสำเร็จ ทั้งเรื่องของ การงาน การเงิน การเรียน หรือ ความรัก ก็เป็นไปได้ การเลือกใช้เบอร์ดี ที่เหมาะสมกับตัวเรา จะช่วยเสริมพลัง ด้านบวก ให้การใช้ชีวิตของเราปรับระดับขึ้นไป หรือ ถ้าชีวิต ยังพบปัญหาต่างๆ ไม่ค่อยลงตัว อิทธิพลจากตัวเลขเหล่านี้ ก็สามารถ ทำหน้าที่ช่วยปรับอารมณ์ ในชีวิตประจำวันของเราให้ดีขึ้นได้ ในอีก ระดับหนึ่ง อย่างน่ามหัศจรรย์

” อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ คิดว่าการเปลิ่ยนเบอร์มือถือ ก็เปรียบเสมือนการปรับฮวงจุ้ยอีกทางหนึ่ง โดยเอาสิ่งที่เป็นอัปมงคลออกไป แล้วเอาสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาแทนที่ ทุกครั้งที่ ใช้เลขมงคลโทรไปหาใครก็ตาม อิทธิพลของพลัง ในตัวเลขที่ดี ย่อมส่งออกไป ทำให้ มีโอกาสประสบผลสำเร็จมากกว่าเดิม สิ่งดีๆ ก็จะเริ่มไหลเข้ามาสู่ชีวิต อย่างน่าแปลกใจ และสิ่งร้ายๆ ก็จะเริ่มค่อยๆ ละลายหายไปจากชีวิต “

เบอร์โทรศัพท์ หรือ ตัวเลขต่าง ๆ สามารถส่งผลให้กับชีวิต ดังนี้ ?
– การงาน ความก้าวหน้า งานราบรื่น ก็ส่งผล ในเรื่องการเงินที่ดีขึ้น
– การเงิน โปรเจคเยี่ยม
– สุขภาพที่ดี สุขภาพจิตดี และจิตใจดี ส่งผลด้านอารมณ์
– มุ่งมั่น ขยัน ก่อให้ ประสบความสำเร็จ
– มิตรภาพดี สังคมเยี่ยม
– เพิ่มเสน่ห์ ส่งผลในเรื่องของ บุคคลิก
– มีผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์ ได้รับความเมตตา
– มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เอาเข้าใจง่ายขึ้น ก็คือ ปรับระดับ การใช้ชีวิต ครับ “

” ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ “