KETTAROT.COM

สไตล์การใช้คำพูดของคนทั้ง 7 วัน

สไตล์การใช้คำพูดของคนทั้ง 7 วัน


คนวันอาทิตย์
ช่างพูดช่างเจรจามีเทคนิคการพูดฉลาดในเชิงพูดมีคารมณ์คมคายไหวพริบดี

คนวันจันทร์
พูดจาเป็นหลักฐานเชื่อถือได้พูดไปสอนไปมีคติสั่งสอนพูดจาตรงยุติธรรมพูดอะไรระมัดระวังตัวมีความรอบคอบ

คนวันอังคาร
พูดจาอ่อนหวานมีเสน่ห์มีสำนวนโวหาร สอนด้วยสุภาษิต คำพูดร่าเริง สนุกสนานสุภาพอ่อนโยน

คนวันพุธ
พูดจาเฉียบขาด พูดตรงๆ ตรงไปตรงมา แบบขวานผ่าซากแต่ไม่ค่อยช่างพูด

คนวันพฤหัส
พูดจริงทำจริงบทวาจาเผ็ดร้อนก็รุนแรงเหลือเกินรักเกียรติรักศักดิ์ศรี

คนวันศุกร์
พูดจานุ่มนวลใช้วาจาสุภาพอ่อนโยนน่าหลงใหลมีเสน่ห์

คนวันเสาร์
พูดจาตรงๆ บทจะโผงผาง ก็มีห้าวหาญก็มี โอหังก็มีแข็งกร้าวก็มี สรุปก็คือเป็นคนกล้าพูดกล้าใช้วาจาดุเดือดเฉียบขาดฉุนเฉียว และมักชอบคัดค้านมีความคิดเห็นที่ออกจะรุนแรงสักหน่อย

เกษทาโรท์

อ่านหน้านี้แล้วคุณคิด เห็น หรือรู้สึกยังไงครับ ?