KETTAROT.COM

ตัวเลขกับชีวิตประจำวัน

ตัวเลข กับ ชีวิตประจำวัน
ตัวเลขกับชีวิตคนเราผูกพันกันเสมอ ตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้เราก็ใช้ตัวเลขเป็นหน่วยวัด เป็นมาตรวัด ความเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปต่างๆ ที่ง่ายที่สุดคือเวลา นอกจากนี้ตัวเลขก็ยังเข้ามาวนเวียนต่อไปไม่รู้จบ ที่ง่ายที่สุดคือ เลขที่บ้าน ทะเบียนรถ เลขบัตรประชาชน และที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเลขโทรศัพท์ ซึ่งเลขแต่ล่ะตัวมีพลังในตัวมันเอง

โดยหลักทางเลขศาสตร์จะเก็บโดยใช้สถิติที่มากพอ จนนำมาประมวลได้ว่า 0-9 หรือเลขคู่ต่างๆ 00-99 มีอิทธิพลต่อชีวิตคนเราอย่างไร ยิ่งใช้เยอะอิทธิพลก็จะเยอะตามไป นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครหลายคนอยากเปลี่ยน หรือเลือกเบอร์ที่มีสถิติที่ดีที่สุด และเข้ากับพื้นฐานดวงมากที่สุด

จากประสบการณ์ ใช้แบบผลรวมมา ระยะเวลาทดลองเกือบ 3 ปี ที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างช้า แต่มาใช้สถิติแบบ คู่อันดับเลขมงคล ระยะเวลาเพียง 2 เดือน ค่อนข้างเร็วมากสำหรับเกณฑ์นี้ “

เปลี่ยนเบอร์ตัวเองแล้วชีวิตปรับระดับดีขึ้น เลยมีโอกาสแนะนำเพื่อนๆญาติๆ คนรอบข้าง ให้เปลี่ยนเบอร์ด้วย ชีวิตแต่ละคนก็ดีขึ้นตามลำดับครับ เท่าที่สอบถามเก็บข้อมูลหลังเปลี่ยนเบอร์กันมา ถ้าสนใจยังไง มาคุยกันหลังไมค์ได้ครับ ยินดีให้คำปรึกษา

” ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ “