KETTAROT.COM

งานไหว้ครู สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 26 มีนาคม 2559

2016-03-26 07.58.37 (Small)   ลานพิธีบวงทรวง

2016-03-26 08.10.13 (Small) 2016-03-26 19.32.10 (Small)    อ.ศิวนาถ นายกสมาคมโหรฯ โปรยดอกไม้ ในพิธี

2016-03-26 19.32.00 (Small)    2016-03-27 12.12.03 (Small) 2016-03-27 11.44.59 (Small) 2016-03-27 11.44.20 (Small) 2016-03-27 11.44.12 (Small) 2016-03-26 19.32.49 (Small) 2016-03-26 19.32.21 (Small) 2016-03-26 19.32.27 (Small) 2016-03-26 19.33.01 (Small) 2016-03-26 19.32.52 (Small)    รำถวายมือ

2016-03-26 08.17.47 (Small) 2016-03-26 12.42.32 (Small)
2016-03-26 12.45.29 (Small)
2016-03-26 11.49.23 (Small) 2016-03-27 11.46.44 (Small) 2016-03-27 11.42.35 (Small) 2016-03-26 13.33.01 (Small)    รับวุฒิบัตร จบศาสตร์แขนงต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนในสมาคมโหรฯ

2016-03-26 19.31.48 (Small) รับโล่ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สมาคม

2016-03-26 15.35.46 (Small) 2016-03-26 15.36.20 (Small)    ให้อาจารย์ วาทิต  สิรปวเรศ 1 ในเจ้าพิธี ของสมาคมโหร ฯ เจิมเพื่อความเป็น สิริมงคล 

2016-03-26 16.07.52 (Small)   เหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหา เข้าคิว รอ ครอบเศียรปู่ จากอาจารย์ ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

2016-03-26 16.03.59 (Small) 2016-03-26 16.04.14 (Small) 2016-03-26 16.04.40 (Small) 2016-03-26 16.04.57 (Small)   ภาพบรรยากาศบางส่วน ในงานสมาคมโหร ปี 2559 เต็มไปด้วย ความราบรื่น และ ความปลื้มปิติจาก เหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหา และผู้ร่วมงาน ร่วมพิธี ในครั้ง นี้ ผ่านไปอีกปี ปีหน้าพบกันใหม่ครับ

 เกษทาโรท์
  ณภัทร  ภู่ทับทิมทอง

อ่านหน้านี้แล้วคุณคิด เห็น หรือรู้สึกยังไงครับ ?